• Inloggen
  • Geen producten in je winkelmand.

Disclaimer

Interplein is een samenwerkingsverband tussen Internet Marketing Nederland en Stichting Gezondheid Nederland. Beide organisaties bieden op dit platform hun trainingen aan. De disclaimer is van toepassing op de website en op de diensten van beide organisaties.

Fouten
Ondanks de constante zorg en aandacht die Interplein besteedt aan de samenstelling van de cursussen op www.interplein.nl en de site van www.interplein.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.interplein.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. We raden u altijd aan een (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen als u gezondheidsklachten hebt. Interplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.

Inhoud
Beweringen en meningen, geuit in de cursussen van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Interplein kan er niet voor instaan dat de informatie op www.interplein.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Raadpleeg altijd uw huisarts
Interplein sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Interplein site of cursussen op de site die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in trainingen op de site. Interplein adviseert u altijd bij twijfel of de adviezen geschikt zijn voor u contact op te nemen met uw huisarts of andere gediplomeerde specialisten.

Online
Interplein zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Interplein site zo groot mogelijk te doen zijn evenals om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Interplein is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Interplein site te kunnen raadplegen. Interplein behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Interplein. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Klikgedrag
Op de website van Interplein worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Interplein haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Interplein maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Interplein maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Interplein site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt www.interplein.nl gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan Interplein herkennen welke modules u wel / niet gevolgd hebt. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de cursussen, echter dan zonder het gemak op herkenning.

Anoniem
U kunt de trainingen anoniem volgen. Interplein zal nimmer uw persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Nieuwsbrief
Interplein behoudt het recht voor u maximaal een keer per week te informeren over (nieuwe) trainingen. Iedere klant krijgt deze nieuwsbrief, maar kan eenvoudig uitschrijven.

Auteursrecht
Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie. Interplein behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Interplein behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de Interplein site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden. Interplein heeft het recht door derden ingezonden materiaal vrij van rechten te gebruiken in uitgaven van Interplein en/of uitgaven die Interplein in opdracht verzorgt. Een bezoeker/ster van www.interplein.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Interplein site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Interplein (ook niet via een eigen netwerk). Uitzondering zijn de promotiefilms op de cursuspagina’s die openbaar staan. Deze mag u delen op uw eigen pagina’s zonder toestemming vooraf. Bij twijfel neem hiervoor contact op met info@interplein.nl

Welcome to Interplein. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use. These terms and conditions apply to the website and to all information, materials and services found or offered thereon. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use Interplein.

Interplein is a joint venture between the organizations IMNL(Internet Marketing Nederland) and EHL (European Health Foundation), both of which use it to offer training courses. This disclaimer applies to all materials and services offered through the website by either organization. Hereafter, the words ‘us’ or ‘we’ will be used to refer to Interplein as well as the organizations behind it.

The content of the pages of Interplein is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

The views expressed in the materials on this site are those of the authors or consultants and not necessarily our own. We take no responsibility for any inadequacies within the content of this website.

While some of the content touches upon mental or physical health and wellbeing, Interplein makes no claim to medical expertise. We insist in the strongest possible terms that any questions or complaints of a medical nature be addressed towards a certified medical professional.

Interplein endeavors to keep its information up to date and correct. Even so, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics found or offered thereon, included but not limited to any and all materials concerning medical matters. We expressly exclude liability for any inaccuracies or errors within the information or materials on this website and for any errors in the transmission and presentation thereof. Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Use of our website and any training courses or materials thereon is completely anonymous. Interplein reserves the right to monitor, in a general sense, the way our visitors use our website, for instance by logging how often a specific page has been viewed. Our website also uses temporary cookies to monitor browsing preferences. This is done solely in order to enhance your experience using Interplein. The data gathered in this way will not identify any specific visitor and will never be shared with a third party.
In addition, Interplein employs a special cookie that allows our website to recognize you and inform you which of our modules you have already viewed, and which ones you haven’t. Disabling cookies in your browser will prevent it from doing this, without otherwise changing your viewing experience.

Interplein reserves the right to contact you with new information or offers no more than once per week. Every client is registered to receive our weekly newsletter, but you can easily un-register.

Interplein reserves the right to modify and/or remove any materials or information supplied or posted by others. Visitors remain personally responsible in case they violate the law, the interests of other users or third parties, or our general terms and conditions.